اخبار وب سایت

ناپایداری منابع مالی چالش موسسات خیریه
عمومی
ناپایداری منابع مالی چالش موسسات خیریه

عدم اتکای منابع مالی موسسات خیریه به بودجه های دولتی یا بنگاه های اقتصادی پایدار، چالش مهم موسسات خیریه است. این مهم، اصل برنامه ریزی منسجم را با مشکل مواجه می سازد، زیرا ارایه خدمات و انجام تکالیف پذیرفته شده و اجرای تعهدات و حمایت های وعده داده شده این موسسات به جامعه هدف آنها که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند را با تنگنا و ناکامی مواجه می سازد.

زیرا موسسات خیریه آخرین پایگاهی هستند که اقشار آسیب پذیر به امید دریافت کمک و مساعدت به آنها مراجعه می کنند.

بلاک چین در خیریه ها؛ پایان سوءاستفاده از کمک های مردم؟!
حمایتی
بلاک چین در خیریه ها؛ پایان سوءاستفاده از کمک های مردم؟!

سازمان های غیرانتفاعی همیشه در حال ابداع روش های جدیدی برای جذب کمک های مالی از سوی جامعه ی ارزهای دیجیتال هستند و تقاضا برای این امر رو به افزایش است.

سرمایه گذاران با کمک های مالی به خیریه می توانند به اهداف بشر دوستانه ای که برایشان مهم است کمک کنند و اگر ارزش ارزهای دیجیتال آنها بالا برود، از پرداخت مالیات بر درآمد سرمایه معاف خواهند شد.

ارزهای دیجیتال و تاثیر آن بر کار خیر
حمایتی
ارزهای دیجیتال و تاثیر آن بر کار خیر

چند سالی می شود که موسسات خیریه و بنیادهای این چنینی، در حال آزمایش بیت کوین برای جذب کمک های انسان دوستانه در خیریه هستند. سازمان های RedCross, Electronic Frontier Foundation, United Way, Save The Children جزو این دسته بشمار می روند. ارزهای دیجیتال رفته رفته بیشتر در فعالیت ها و ارائه خدمات اجتماعی استفاده خواهند شد.

Fidelity Charitable، بزرگترین صندوق خیریه در آمریکاست. مجموع سرمایه این صندوق در سال 2017، 69 میلیون دلار بود. این میزان سرمایه از سال 2015 تا 2017، در قالب ارز دیجیتال به Fidelity Charitable اهدا شده است.

معرفی یک مدل کسب و کار برای مدل های کار خیر
مسئولیت اجتماعی
معرفی یک مدل کسب و کار برای مدل های کار خیر

دل های درآمدی برای خانه های سالمندان ثروتمند توجه ما به خود جلب کرده است. ما قبلا نیز مطالبی در خصوص سالمندان مانند مطلب قرار ادغام یک خانه سالمندان و شیرخوارگاه در کشور سوئد را با شما به اشتراک گذاشته ایم و حالا گمان می کنیم مطلبی که در ادامه برای شما بیان می کنیم، می تواند در طراحی پایدار مسئولیت اجتماعی یک سازمان بسیار مفید باشد.

کمک های بشر دوستانه با پنج تلنگر
عمومی
کمک های بشر دوستانه با پنج تلنگر

ایجاد حس رضایتمندی در خود، ادای دین، کسب اعتبار، دوری از حس گناه و ... انگیزههای کمکهای خیرخواهانه را شکل میدهند. در مقابل، بیاعتمادی به دریافتکننده کمک، درآمد کم، مسوولیتگریزی و... از جمله عوامل کاهش پرداختیهای نیکوکارانه است. سوالی که مطرح میشود اینکه چگونه میتوان موارد ترغیبکننده را شکل داد و از انگیزههای بازدارنده جلوگیری کرد. 

اقتصاد رفتاری تالش کرده است تا با بهرهگیری از دانش روانشناسی و یافته های علم اقتصاد به این سوال پاسخ دهد. در یک تقسیمبندی دیگر از انگیزههای خیرخواهانه، میتوان خیرین را به دو گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم کرد. 

چند درصد از کمک های خیریه، صرف مدیریت خیریه ها می شود؟
عمومی
چند درصد از کمک های خیریه، صرف مدیریت خیریه ها می شود؟

فرض کنیم به عنوان یک فرد نوع دوست قصد دارید مبلغی را به یک سمن (سازمان مردم نهاد یا خیریه) کمک کنید که ماموریت ش کاهش فقر آموزشی در میان کودکان خانوارهای محروم است. اگر مطلع شوید که این سازمان 40 % کمک های مالی دریافتی را صرف هزینه های مدیریتی و اداری خود می کند و 60 % را مستقیما به کاهش فقر آموزشی کودکان اختصاص می دهد، چه میزان روی تصمیم شما برای کمک مالی تاثیر می گذارد؟ اگر مطلع شوید که 40 % اختصاص یافته به هزینه های مدیریتی و اداری عمدتا صرف جذب نیروهای حرفه ای و تمام وقتی شده که می توانند کیفیت عملکرد سمن را بسیار بالا ببرند، تصمیم شما چه تغییری می کند؟