حمایت از کودکان بد سرپرست وبی سرپرست

حمایت-از-کودکان-بد-سرپرست-وبی-سرپرست
  • ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
  • حمایتی

حمایت از کودکان بد سرپرست وبی سرپرست

یکی دیگر از معضلات و دشواریهای جامعه ما مسئله کودکان بی سرپرست وبدسرپرست است .کودکان بی گناهی که در وضعیت خاص خانواده ی خود را از دست می‌دهند و به اجبار بی سرپرست می شوند.


https://www.aparat.comm//v/9anxe?playlist=702065/

یکی دیگر از معضلات و دشواریهای جامعه ما مسئله کودکان بی سرپرست است .کودکان بی گناهی که در وضعیت خاص خانواده خود را از دست می‌دهند و به اجبار بی سرپرست می شوند.

کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بیش از کودکان دیگر به خدمات روانشناختی و روانشناسی نیاز دارند. بسیاری از احساسات در این کودکان آسیب دیده و دچار مشکل شده است.به نکات زیر توجه داشته باشید
  • حداکثر در یک بند نظر خود را وارد کنید و از عبارات طولانی پرهیز کنید.
  • نظر شما بعد از تایید مدیریت در صفحه قابل مشاهده است.
Loading...