واحد مشارکت های مردمی

با هم اندیشی و بکارگیری مشارکت های مردمی، مددکاران اجتماعی موسسه باران رحمت الهی فعّالیت های خود را به منظور جلب حمایت های مردمی در مسیر توانمندسازی مددجویان تحت پوشش در قالب موارد ذیل به انجام می رسانند :

  • معرفی مؤسسه خیریه باران رحمت الهی ، ارائه ی روش های کمک های مردمی و فعالیت های پیرامون آن

  • دریافت کالاهای اهدایی از سوی حامیان نیکوکار

  • پذیرش عضویت حامیان خیّر با ارائه ی فرم مربوطه و ثبت مشخصات و اقدامات لازم

  • تشکیل بانک اطلاعاتی از خیرین و نیکوکاران و موسّسات عام المنفعه و بهره مندی از نقطه نظرات آنها

  • ارائه طرح های متنوع در زمینه افزایش منابع مالی جهت خدمت به نیازمندان

  • ایجاد مدیریت سیستم های اثربخش به منظور جذب مساعدتهای مادی و معنوی در سطح جامعه