واحد حمایتی و مددکاری

در حوزه ی معاونت حمایتی و توانمند سازی ، کلیه فرآیندها از طریق سامانه های ذیل رسیدگی و به انجام می رسد :

  • واحد مددکاران اجتماعی : در این واحد کارشناسان و بازرسان، پس از رسیدگی و بررسی های لازم، واجدین شرایط را تحت پوشش حمایت های این مؤسسه قرار می دهند. در این فرآیند برای توانمندسازی مددجویان و خود اتکایی آنها اقدامات شایسته ای صورت می گیرد.

  • واحد حقوق ماهیانه : در این حوزه به مددجویان تحت پوشش موسسه ماهیانه مبلغی تحت عنوان مستمری پرداخت می شود. علاوه بر این، اقلامی چون سبد کالا شامل مواد پروتئینی، شوینده، غلات و حبوبات به آنها ارائه و تحویل می گردد که این مهم نیز پس از انجام بررسی ها و کارشناسی های لازم صورت می پذیرد.

  • واحد سلامت و درمان : در این واحد ضمن پایش مستمر سلامت و بهداشت مددجویان , کلیه هزینه ها در قالب فوریت های پزشکی و درمانی پس از بررسی پوشش داده می شود.